Loading...

StiroDom Innovasjon

StiroDom Innovasjon2019-05-09T02:33:07+02:00

Innovasjoner er vår kilde til kraft og vår drivkraft.

Innovasjoner er nøkkelen til masseuttak i et vanskelig markedsmiljø.
Innovasjonen av våre innovasjoner er basert på robust utvikling ved å inkludere og ta hensyn til erfaringene fra ulike yrker.

I tillegg involverer vi i våre innovasjonsprosesser eksterne partnere og opprettholder en rekke kontakter med forskere og forretningsfolk.

StiroDom jobber kontinuerlig med bærekraftige løsninger som bidrar betydelig til å forbedre livskvaliteten og ressursvern.
StiroDom skaper og markedsfører en bærekraftig fremtid for byggesektoren, som kombinerer økonomisk suksess, miljøvern og samfunnsansvar.
Med kunnskap og innovasjon gjør vi det mulig for brukerne i byggesektoren å møte
Nåværende og fremtidige behov i samfunnet.
Produkter fra StiroDom teknologi og materialer representerer en kostnadseffektiv investering i fremtiden og dermed øker verdien av fast eiendom.